Zakończenie rekrutacji

Zgodnie z §5 pkt. 1 Regulaminu Projektu Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie informujemy, że skracamy rekrutację i przyjmujemy formularze kwalifikacyjne do dnia 13.01.2017 roku (piątek) do godz.15.00. Na dzień 11.01.2017 roku przyjętych zostało 101 formularzy.

§5 pkt. 1 Regulaminu Projektu „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie”:
„Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w Łodzi w terminie określonym w § 3 pkt 1. Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony. Skrócenie terminu rekrutacji nastąpi w przypadku, gdy do Biura Projektu wpłynie co najmniej 70 Formularzy Rekrutacyjnych. Wydłużenie terminu nastąpi jeżeli do Biura Projektu nie wpłynie co najmniej 36 Formularzy Rekrutacyjnych. O skróceniu bądź wydłużeniu terminu rekrutacji Kandydaci i wszystkieosoby zainteresowane zostaną poinformowane za pośrednictwem Strony Projektu.”