Harmonogram Projektu

Okres realizacji projektu od 01.11.2016 do 30.11.2017.

Lp. Opis zadania Termin realizacji zadania
1. Rekrutacja Uczestników Projektu 20.11.2016 – 31.01.2017
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe 01.02.2017- 28.02.2017
3. Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu 01.03.2017- 31.05.2017
4. Staże zawodowe dla Uczestników Projektu 01.06.2017 – 30.11.2017
5. Pośrednictwo pracy 01.05.2017 – 30.11.2017