Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do projektu Srebrna gospodarka szansa dla ciebie – Szkolenie z katalogu otwartego i Szkolenie Opiekun osoby zależnej, które deklarowały w formularzu kwalifikacyjnym niepełnosprawność i/lub długotrwałe bezrobocie, prosimy o dostarczenie do biura projektu stosownych dokumentów tj zaświadczenie z PUP i orzeczenie o niepełnosprawności, najpóźniej do dnia 27.01.2017 roku.