Dla Kogo?

Uczestnikami Projektu mogą być  osoby zamieszkujące na terenie następujących powiatów Województwa łódzkiego :

 1. Powiat łódzki -wschodni
 2. Powiat pabianicki,
 3. Powiat zgierski,
 4. Powiat brzeziński,
 5. Powiat opoczyński,
 6. Powiat radomszczański,
 7. Powiat tomaszowski,
 8. Powiat łaski,
 9. Powiat pajęczański,
 10. Powiat poddębicki,
 11. Powiat zduńskowolski,
 12. Powiat kutnowski,
 13. Powiat łęczycki
 14. oraz m. Łódź

Grupę docelową stanowi 36 osób (20 kobiet i 16 mężczyzn) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które zamieszkują w woj łódzkim i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.

 1. osoby po 50 roku życia
 2. osoby długotrwale bezrobotne,
 3. kobiety,
 4. osoby z niepełnosprawnościami,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach.

Przynajmniej 70% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów:

 • Powiat łódzki -wschodni
  Powiat pabianicki,
 • Powiat zgierski,
 • Powiat brzeziński,
 • Powiat opoczyński,
 • Powiat radomszczański,
 • Powiat tomaszowski,
 • Powiat łaski,
 • Powiat pajęczański,
 • Powiat poddębicki,
 • Powiat zduńskowolski,
 • Powiat kutnowski,
 • Powiat łęczycki

a 30% osoby zamieszkujące powiat m. Łódź