Dodatkowy nabór mężczyzn do projektu

Uruchamiamy dodatkowy nabór mężczyzn do projektu stażowego, gdzie oprócz finansowanych przez nas szkoleń zawodowych oferujemy też staże ze stypendium 1800 zł.

Potrzebujemy 5 mężczyzn, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy z powiatów:
– łódzkiego-wschodniego,
– pabianickiego,
– zgierskiego,
– brzezińskiego,
– opoczyńskiego,
– radomszczańskiego,
– tomaszowskiego,
– łaskiego,
– pajęczańskiego,
– poddębickiego,
– zduńskowolskiego,
– kutnowskiego,
– łęczyckiego.

Należy dodatkowo spełnić minimum jeden z poniższych warunków:
– być osobą po 50 roku życia,
– być osobą długotrwale bezrobotną,
– być osobą z niepełnosprawnościami,
– być osobą o wykształceniu co najwyżej średnim.

Rekrutacja zostanie zamknięta po uzyskaniu dodatkowej liczby 5 mężczyzn, spełniających powyższe warunki. Nie zwlekaj. Wysyłaj nam formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie w zakładce REKRUTACJA) lub przekaż informację znajomym!

Spotkanie z doradcą zawodowym

Zgodnie z harmonogramem projektu wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie po uzupełnieniu dokumentacji (zaświadczenie z PUP lub/i orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy) będą zaproszone telefonicznie na spotkanie z doradcą zawodowym. Prosimy oczekiwać na telefon od pracownika biura projektu po 27.01.2017.

Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do projektu Srebrna gospodarka szansa dla ciebie – Szkolenie z katalogu otwartego i Szkolenie Opiekun osoby zależnej, które deklarowały w formularzu kwalifikacyjnym niepełnosprawność i/lub długotrwałe bezrobocie, prosimy o dostarczenie do biura projektu stosownych dokumentów tj zaświadczenie z PUP i orzeczenie o niepełnosprawności, najpóźniej do dnia 27.01.2017 roku.

Zakończenie rekrutacji

Zgodnie z §5 pkt. 1 Regulaminu Projektu Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie informujemy, że skracamy rekrutację i przyjmujemy formularze kwalifikacyjne do dnia 13.01.2017 roku (piątek) do godz.15.00. Na dzień 11.01.2017 roku przyjętych zostało 101 formularzy.

§5 pkt. 1 Regulaminu Projektu „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie”:
„Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w Łodzi w terminie określonym w § 3 pkt 1. Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony. Skrócenie terminu rekrutacji nastąpi w przypadku, gdy do Biura Projektu wpłynie co najmniej 70 Formularzy Rekrutacyjnych. Wydłużenie terminu nastąpi jeżeli do Biura Projektu nie wpłynie co najmniej 36 Formularzy Rekrutacyjnych. O skróceniu bądź wydłużeniu terminu rekrutacji Kandydaci i wszystkieosoby zainteresowane zostaną poinformowane za pośrednictwem Strony Projektu.”