Spotkanie z doradcą zawodowym

Zgodnie z harmonogramem projektu wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie po uzupełnieniu dokumentacji (zaświadczenie z PUP lub/i orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy) będą zaproszone telefonicznie na spotkanie z doradcą zawodowym. Prosimy oczekiwać na telefon od pracownika biura projektu po 27.01.2017.

Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do projektu Srebrna gospodarka szansa dla ciebie – Szkolenie z katalogu otwartego i Szkolenie Opiekun osoby zależnej, które deklarowały w formularzu kwalifikacyjnym niepełnosprawność i/lub długotrwałe bezrobocie, prosimy o dostarczenie do biura projektu stosownych dokumentów tj zaświadczenie z PUP i orzeczenie o niepełnosprawności, najpóźniej do dnia 27.01.2017 roku.

Zakończenie rekrutacji

Zgodnie z §5 pkt. 1 Regulaminu Projektu Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie informujemy, że skracamy rekrutację i przyjmujemy formularze kwalifikacyjne do dnia 13.01.2017 roku (piątek) do godz.15.00. Na dzień 11.01.2017 roku przyjętych zostało 101 formularzy.

§5 pkt. 1 Regulaminu Projektu „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie”:
„Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w Łodzi w terminie określonym w § 3 pkt 1. Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony. Skrócenie terminu rekrutacji nastąpi w przypadku, gdy do Biura Projektu wpłynie co najmniej 70 Formularzy Rekrutacyjnych. Wydłużenie terminu nastąpi jeżeli do Biura Projektu nie wpłynie co najmniej 36 Formularzy Rekrutacyjnych. O skróceniu bądź wydłużeniu terminu rekrutacji Kandydaci i wszystkieosoby zainteresowane zostaną poinformowane za pośrednictwem Strony Projektu.”

Harmonogram Projektu

Okres realizacji projektu od 01.11.2016 do 30.11.2017.

Lp. Opis zadania Termin realizacji zadania
1. Rekrutacja Uczestników Projektu 20.11.2016 – 31.01.2017
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe 01.02.2017- 28.02.2017
3. Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu 01.03.2017- 31.05.2017
4. Staże zawodowe dla Uczestników Projektu 01.06.2017 – 30.11.2017
5. Pośrednictwo pracy 01.05.2017 – 30.11.2017